Otoczaki

Otoczak white dream 30-60

Otoczak thassos 30-60

Otoczak thassos 10-30

Otoczak rosso verona 40-60

Otoczak rosso verona 20-40

Otoczak nero ebano 40-60

Otoczak nero ebano 10-20

Otoczak janowicki 40-60

Otoczak janowicki 20-40

Otoczak janowicki 5-20